Siber Star

Tekrar teknoloji kullanılarak arıtma tesileri kurulup bu ateş minumuma indirilmektedir. Doğrusu teknolojinin kâr ve zararları beraberinde ilerleyip kullanıma bakarak bulgu vermektedir.| Nano teknolojinin kılgı dalları ise geniş: Bu noktada yiyecekler paketlerinde henüz bir tomar süre taze kalmakta, güneş pilleri global ısıevet şanlı katkı veren fosil yakıtlarından bir tomar ucuza geliyor ve …